Specyficzne formy skalne, ukształtowane jako strzeliste mury, tworzące na dnie system kanionów. Jest to największy tego typu kompleks skalny w Czechach (ok.18ha).